การจัดส่งดับเบิ้ลแม็ก เราจะมีการจัดส่งอยู่ 3 รูปแบบคือ


1.) จัดส่งโดยแมชเซ็นเจอร์โดยจะทำการจัดส่งให้โดยพนังงานจัดส่ง มอเตอร์ไซต์-รถยนต์ เฉพาะที่อยู่บริเวณให้เคียง +/- 80 กม. หรือในเขตกรุงเทพ -ปริมลฑลเท่านั้น ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเราจะส่งแบบ EMS ไปให้ทางไปรษณีย์

2.) จัดส่งแบบ EMS กรณีลูกค้าโอนเงินล่วงหน้า  เมื่อได้รับการยืนยันแจ้งโอนและข้อมูลการโอนถูกต้องเราจะทำการจัดส่งให้ทันทีในเวลาทำการของไปรษษณีย์ โดยลูกค้าสามารถรอรับสินค้าที่บ้าน หรือหาลูกค้าอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งก็สามารถส่งตามที่อยู่ที่แจ้งเข้ามาจะเป็นทีไหนก็ได้ เช่นรอรับที่ทำการไปรษษรีย์ใกล้บ้านเป็นต้น

จัดส่งสินค้า-ดับเบิ้ลแม้กซ์

3.) จัดส่งแบบ พกง. EMS กรณีรอจ่ายเงินที่ไปรษณีย์  ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ว่าขอรับสินค้าที่ไปรษษณีย์ ใกล้บ้านท่านที่ใดก็ได้ เราจะส่งสินค้าไปรอที่นั่นและให้ลูกค้าไปรับพร้อมจ่ายเงินที่นั้น โดยไม่จำเป็นต้องโอนเงินมาก่อน โดยเราจะแจ้งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้าทราบและนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่เวลาไปรับของพกง. ดับเบิ้ลแม็กซ์

ระยะเวลาการส่งของไปแต่ละจังหวัด โดยประมาณหลังจากทำการส่งสินค้าที่ไปรษณีย์ เราจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแบบ EMS และ พกง.เท่านั้นเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว